Úvod > LETNÍ TÁBOR: EXPEDICE S.H.I.E.L.D. 2024 > ODPOVĚDI ČASTÉ OTÁZKY, INFORMACE, ŘÁD TÁBORA, CO S SEBOU NA TÁBOR
Aktuality

ODPOVĚDI ČASTÉ OTÁZKY, INFORMACE, ŘÁD TÁBORA, CO S SEBOU NA TÁBOR

INFORMACE K PŘIHLÁŠCE

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti odevzdejte do DDM Kopřivnice, nebo nám ho pošlete naskenované mailem na adresu dum@ddmkoprivnice.cz nejpozději do 31. 5. 2024.   

Závazný termín úhrady je do 31. 5. 2024.

Na uvedenou částku ceny tábora Vám může přispět zaměstnavatel, zdravotní pojišťovna, odborová organizace…

Úhradu proveďte:a) převodem na účet - č.ú. 35-7935210267/0100

jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky

b) fakturou – vystavíme na požádání na základě písemné objednávky

Prohlášení rodičů vyplňte v den odjezdu na tábor !!! Toto prohlášení zároveň s ofoceným průkazem zdravotní pojišťovny odevzdáte v den odjezdu na tábor určenému vedoucímu.

 

Adresa tábora:

Táborová základna Kletné

Kletné 64

742 01 Suchdol nad Odrou        

Hlavní vedoucí: Bc.Daniel Brchel, tel.: 721 238 367

 

Po zkušenostech žádáme rodiče, aby nenavštěvovali své děti na táboře.

V případě jakýchkoliv problémů Vás budeme informovat. Doporučujeme rodičům, aby během tábora napsali svým dětem alespoň pohlednici.

Upozornění: Nedávejte dětem s sebou cenné věci, zejména mobilní telefony nebo větší obnos peněz. Za případné poškození či ztrátu neručíme.

Pokud dítě užívá léky – předá je na začátku akce zdravotníkovi!

 
 
 
 
 
Kontakt
Za Obzor DDM Kopřivnice
Kpt. Jaroše 1077,
742 21 Kopřivnice
info@zaobzor.cz
Odkazy