Úvod > OUTDOOR CAMP 2019 > INFORMACE
Aktuality

INFORMACE

INFORMACE pro účastníka

 

Vyzvednutím přihlášky se tato stává závaznou. Nutno vypsat, nechat potvrdit lékařem a odevzdat do DDM Kopřivnice nejpozději do 13. 5. 2019. V případě, že si místo rezervujete a do 13. 5. 2019 neuhradíte částku za letní prázdninovou akci, bude po tomto termínu vámi rezervované místo nabídnuto náhradníkům.

 

Závazný termín úhrady je do 13. 5. 2019

Na uvedenou částku ceny letní akce (tábora) Vám mohou přispět odbory, FKSP či zaměstnavatel.

Úhradu proveďte:   a/ převodem na účet - č.ú. 35-7935210267/0100

                                        jako variabilní symbol uveďte číslo přihlášky

                                     b/    fakturou – vystavíme na požádání na základě písemné objednávky

Prohlášení rodičů vyplňte v den odjezdu na letní zážitkovou akci !!! Toto prohlášení zároveň s ofoceným průkazem zdravotní pojišťovny odevzdáte v den odjezdu na letní akci určenému vedoucímu.

Adresa místa konání :  Táborová základna, Kletné č.p.64, Suchdol nad Odrou, 742 01         

Po zkušenostech žádáme rodiče, aby nenavštěvovali své děti na letní zážitkové akci.

V případě jakýchkoliv problémů Vás budeme informovat.

Letní zážitková akce se uskuteční nejen na základně v Kletné, ale i na jiných, doposud utajovaných místech, které nemůžeme odtajnit z důvodu překvapení a tzv. dramaturgické vlny. 

Upozornění: zvažte, zdali je nutné brát s sebou cenné věci, zejména mobilní telefony nebo větší obnos peněz, za případné poškození či ztrátu neručíme.

CENA : 3444 Kč

Co je zahrnuto v ceně: Ubytování, stravování, pojištění, náklady na přípravu her a aktivit, odborné vedení a bezpečnost programů 24 hodin denně, náklady na speciální materiálové vybavení, účast odborných lektorů a hostů, nečekaná překvapení, doprava na letní prázdninovou akci a zpět.   

STRAVA: 4x denně (snídaně, oběd, svačina, večeře)

Program: celkový program letní prázdninové akce nesdělujeme. Hlavním důvodem je to, že moment překvapení je významným atmosférotvorným prvkem akce. Škála aktivit je velmi široká a různorodá. U všech programů však platí, že jsou zařazovány s jasným cílema s vědomím, že účastník má vždy svobodnou volbu (ne)účasti. Program je velmi intenzivní a díky své intenzitě nebude Outdoor camp žádnou procházkou. Jeho fyzická a psychická náročnost se však bude řídit možnostmi účastníků. Průměrně zdatný jedinec Outdoor camp zvládne, protože míru nasazení si určuje každý účastník sám. Nutno také říci, že fyzicky náročných programů je jen část a ve scénáři Outdoor campu nechybí zklidnění a relaxace.

Zdravotní stav účastníků: po celou dobu letní prázdninové akce je zajištěna základní zdravotní pomoc. Zdravotník akce: Adam Zálešák. V přihlášce budete požádáni, abyste vyplnili tzv. zdravotní prohlášení, v němž jste dotazováni na zdravotní stav účastníka a případné zdravotní problémy. Tyto informace pak slouží zdravotníkovi kurzu a instruktorskému týmu k tomu, aby mohl předejít možným komplikacím a zajistil bezpečnost účastníků. Vážné zdravotní problémy nebo omezení je však třeba konzultovat s vedoucím instruktorem letní prázdninové akce předem!

SRAZ: 29. 6. 2019 (sobota) - bude v odpoledních hodinách, přesné informace o (místě a hodině) a o tom, co si vzít potřebného na OUTDOOR CAMP 2019 Ti přijdou Českou poštou během června 2019.

NÁVRAT 8. 7. 2019 (Pondělí) 12:00 DDM Kopřivnice

UBYTOVÁNÍ : Účastníci nocují v chatkách po dvou osobách. V areálu jsou: budova s jídelnou, umývárny, sprchy, WC, jídelna, hřiště na volejbal …

VYBAVENÍ aneb CO S SEBOU:

Pro pobyt : karimatku, spací pytel, batoh, pláštěnku, nebo něco proti dešti. Klobouk, nebo něco proti slunci (nedát šanci úpalu), obuv do hor, plavky, dále pak oblečení dle osobního rozmyšlení, hygienické potřeby, přezutí do budovy – sandálky, malý batoh na věci, bavlněný šátek, oblečení do lesa, do deště, do pohody (tak aby neomezovalo v činnostech), starší triko a šortky, které se zašpiní popřípadě roztrhnou, psací potřeby        

Pokud užíváš léky – informuj zdravotníka !

KONTAKT NA HLAVNÍHO VEDOUCÍHO:  Bc.Daniel Brchel tel.: 721 238 367 

 

 

 

Stornopodmínky:

Odřeknete-li z jakýchkoliv důvodů účast, vrátíme Vám zálohu nebo účastnický poplatek snížený o tuto částku:

a/  odřeknutí účasti 30 dní před akcí …………………………10 % z ceny

b/  za každý další den se připočítávají ………………………   2 %   z ceny

c/  odřeknutí v den odjezdu …………………………………    75 % z ceny

d/  nenahlášení do dne odjezdu ……………………………… částka se nevrací

e/ při ukončení pobytu během letní prázdninové akce (nemoc, porušení řádu letní prázdninové akce) Vám vrátíme pouze poměrnou částku z položky strava a odměny. (Finance z položek ubytování, pojištění, náklady na přípravu, odborné vedení a bezpečnost programů 24 hodin denně, náklady na speciální materiálové vybavení, účast odborných lektorů a hostů, nečekaná překvapení, doprava na letní prázdninovou akci a zpět jsou rozpočítány na celou skupinu a tvoří celkový rozpočet)    

      Stornopoplatek se Vás netýká, pokud za sebe najdete náhradu. Stornopoplatek se vyměřuje ke dni v němž jsme obdrželi zprávu (razítko pošty, podpis příjemce, datum telefonátu).

                 Vrátku platby za poukaz, sníženou o stornopoplatek převezmou rodiče v hotovosti od        2. - 6. 9. 2019 (Po – Pá) v budově DDM Kopřivnice. Pokud poukaz hradil zaměstnavatel, poplatek bude vrácen na jeho účet za stejných podmínek.

       Další informace o letní prázdninové akci, kterou jste si vybrali, můžete obdržet v DDM Kopřivnice (u daného hlavního vedoucího), popř. na tel. 556 812 204.

 
 
 
 
 
Kontakt
Za Obzor DDM Kopřivnice
Kpt. Jaroše 1077,
742 21 Kopřivnice
info@zaobzor.cz
Odkazy